Kuruluş İlkelerimiz

Kuruluş İlkelerimiz

Limasol GYO, Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın,iştirakleri ve katkıda bulunduğu diğer kurumlardan farklı
olarak finansal bir girişimidir. LTKB, bu girişiminde sermayedar veya hissedar değildir. GYO’nun kurulması
ve yönetilebilmesi için gerekli altyapıyı sağlamıştır. Bunun yanında diğer bir hedefi ise gerekli görülen
sermaye piyasaları açılımını sağlamak ve bunun üzerine ilkeli çalışmaktır. KKTC finans kurumları için yeni
bir boyut oluşturan GYO atıl varlıkların sermaye piyasası ile buluşabilmesini de sağlayacaktır.

Bankalar ve Finans kuruluşları için iyi bir katalizör olabilmesi amacı ile GYO ana bilgileri aşağıdaki gibidir:

 • GYO şirketleri, halka açılmak suretiyle çok sayıda yatırımcıdan topladıkları kaynakları bir havuzda
  toplayarak bunlarla değerli ve yüksek tutardaki gayrimenkul yatırımlarını gerçekleştirmektedirler.
 • Bireysel yatırımcılara kendi tasarruflarıyla yapamayacakları büyük gayrimenkul yatırımlarında dolaylı
  şekilde pay sahibi olma şansı verirken, farklı projelere çeşitlendirilmiş bir portföy mantığı ile yatırım
  yapılabilmesinden dolayı yatırım riski düşürülebilmektedir.
 • GYO’lar dünyada ilk olarak ABD literatürüne 1960 yılında girmiş ve 1990’larda hızlı büyüme göstermiştir.
 • Türkiye’de GYO’lar, ilk olarak 1996 yılında kullanılmaya başlanmış, sonrasında halka açılarak
  İMK Borsasında işlem görmeye başlamıştır.
 • 2011 yılının sonunda, İMKB’de işlem gören GYO sayısı 22 ve piyasa değeri ise 13,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.
 • Türkiye’de hızlı büyüme sürecine giren GYO’lar, ekonomiye önemli katkılar sağlaması yanında,
  çarpan etkisiyle diğer sektörlerin (inşaat, sağlık, turizm) de gelişmesine katkı sağlamaktadır.