Planlanan Portföy Yapısı

Planlanan Portföy Yapısı :

Limasol GYO Planlanan Gelişim Süreci

Sonradan Dahil Olunan Projeler – Birinci Evre

İnşaat firmaları tarafından inşaası tamamlanmamış, yapımı devam eden taşınmazların projesine mali
katkı koyarak taşınmazların Limasol GYO tarafından satın alınması ve satılmasını kapsamaktadır.

Paydaş Katılımı Dahilinde Projeler - İkinci Evre

Birden fazla inşaat firması, yatırımcı, işletmeci ve finans kuruluşlarının Limasol GYO tarafından
yönetilen ortak payda üzerinden uzun dönemli inşaat yatırımlarının inşaası, yönetilmesi, kiralaması ve
satılmasını kapsamaktadır.

Yüksek Kira Garantisi olan Taşınmazlara Yatırım

Kuruluşundan itibaren GYO’nun mal sahibi olduğu ve beş yıl veya daha fazla sabit ve garantili kira
getirisi olan GYO portföyünde cari giderlerinin karşılanması yanında yatırımcıların gelir kıstasını
sağlamak üzere yapılan yatırımlar.